چهار شرط عدم ارائه گواهی مبدا

چهار شرط عدم ارائه گواهی مبدا / سازمان گمرک در شرایط خاص گواهی مبدا را مطالبه نمی‌کند

چهار شرط عدم ارائه گواهی مبدا/سازمان گمرک در شرایط خاص گواهی مبدا را مطالبه نمی‌کند   معاون فنی و امور گمرکی گفت: شروط « ممنوع‌المعامله نبودن کالا» و «احراز کشور سازنده» و «عدم مشمولیت تعرفه‌های ترجیحی تجاری» و «یک‌نواخت بودن کالا» در عدم ارائه گواهی مبدا موثر هستند. مهردادجمال ارونقی در مصاحبه تلفنی با برنامه […]
نمایش بیشتر