ظرح کلید به کلید واردات کامیون‌های دست دوم

طرح کلید به کلید با واردات کامیون‌های دست دوم کلید خورد

طرح کلید به کلید با واردات کامیون‌های دست دوم کلید خورد به گزارش تابناک اقتصادی؛ بنابراین توجه به خواسته های این صنف بسیار مهم است. یکی از خواسته های آن ها نوسازی ناوگان یوسیله طرح کلید به کلید واردات کامیون‌های دست دوم بوده که سال ها تنها وعده اجرای آن داده شده است. در همین رابطه، […]
نمایش بیشتر