سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي نوسازی ناوگان باری

​معاون توسعه مديريت و منابع سازمان راهداری و حمل‌‌ونقل جاد‌ه‌ای ۹ برنامه مهم اين سازمان در سال جهش توليد را تشريح كرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به نقل از خبرگزاری ایسنا، محمد تيموري معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان، اهم برنامه‌هاي اين سازمان در سال جهش توليد را شامل نوسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي، توسعه حمل‌ ونقل هوشمند و دوربين‌هاي نظارتي در طول جاده‌‌ها، نوسازي ماشين‌آلات راهداري از طريق خريد توليدات شركت هپكو، تامين قير مورد نياز پروژه‌های راهداري از محل تهاتر نفت،‌ اولويت تخصيص اعتبارات راهداری، واردات ماشين‌آلات راهداري كاركرده، تجهيز واحد‌هاي راهداري مستقر در راه‌هاي كشور، صدور مجوز واردات لاستيك،‌ قطعات و لوازم يدكي مورد نياز ناوگان حمل‌نقل جاده‌اي، صدور مجوز واردات بوژي حمل محمولات ترافيكي سنگين و فوق سنگين نو وكاركرده را ذکر كرد.
وي ضمن تشريح برنامه نوسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي بار و مسافر كشور گفت: با توجه به فرسودگي ۱۰۰ هزار كاميون و ۲۸ هزار ميني‌بوس در ناوگان حمل‌‌ونقل عمومي جاده‌اي و در راستاي تامين نقدينگي كارخانجات توليدي با توجه به شرايط تحريم و درخواست كارخانجات توليدي، ‌پيشنهاد شده است طرح نوسازي ۶۵ هزار دستگاه كاميون كه مصوبه شوراي اقتصاد را نيز دارد با حذف بند ۲۰ و ۲۱ مجدد فعال و همچنين ۸۰ درصد قيمت خودرو به صورت تسهيلات كم بهره بانكي از محل منابع عمومي پرداخت شود و اين منابع به عنوان يارانه تسهيلات بانكي به مالكان ناوگان فرسوده پرداخت شود كه در اين خصوص درحال رايزني با مبادي تصميم گيري هستیم.
تيموري با اشاره به برنامه توسعه حمل‌ونقل هوشمند و دوربين‌هاي نظارتي در طول جاده‌ها اظهار داشت: در راستاي طرح نصب و راه‌اندازي سامانه‌هاي كنترل عبور و مرور به عنوان يكي از راهكارهاي نظارتي و بازدارنده در حوادث جاده‌‌اي كه با توجه به گستردگی شبکه راه های کشور نياز به سرمايه‌گذاري هنگفتي دارد،‌ روش بهينه با بيشترين بازدهي، جلب مشاركت بخش خصوصي با استفاده از روش ساخت (نصب) بهره‌برداري و واگذاري (BOT) است.

ضمانت بازپرداخت هزينه‌هاي نصب ۲۰۰۰ سامانه‌ هوشمند از محل جريمه‌هاي رانندگي

معاون توسعه مديريت و منابع سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي افزود: با توجه به محدوديت منابع اعتباري، پيشنهاد شده است، ضمانت بازپرداخت هزينه‌هاي نصب و راه اندازي ۲۰۰۰ دستگاه دوربين كنترل سرعت به پيمانكاران منتخب طي فرايند‌هاي قانوني از محل بند (ج) ماده ۲۳ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي انجام شود.
عضو هيئت عامل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در خصوص برنامه نوسازي ماشين‌آلات راهداري از طريق خريد توليدات شركت هپكو گفت: با توجه به سياست‌گذاري‌هاي انجام گرفته براي خروج تدريجي ماشين‌آلات فرسوده و خريد ماشين‌آلات مدرن،‌ سازمان در نظر دارد امسال با استفاده از پتانسيل شركت هپكو،‌ تلاش مضاعفي براي تامين اعتبار مورد نياز خريد ۳۵۰ دستگاه انواع ماشين‌آلات راهداري شامل گريدر،‌لودرو بيل مكانيكي انجام دهد.

خريد ۳۵۰ دستگاه ماشين‌آلات راهداري از هپكو با دريافت كمك ۲۲۰ ميلياردي

وي ابراز اميدواري كرد شركت هپكو ماشين‌آلات مورد نياز سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را طبق برنامه زمان‌بندي شده و مطابق كيفيت پيش‌بيني شده تحويل دهد که البته با توجه به عدم امكان بهره‌مندي از تسهيلات تبصره ۱۸ قانون بودجه، تحقق اختصاص ۲۲۰ ميليارد تومان از محل اعتبارات مديريت بحران كه در روزهاي پاياني سال ۹۸ در دستور كار سازمان برنامه و بودجه قرار داشت، ‌ضرورتي اجتناب ناپذير است.
تيموري همچنين به برنامه تامين قير مورد نياز پروژه‌هاي راهداري از محل تهاتر نفت اشاره كرد و گفت: با هدف خريد،‌ تهيه و تدارك حدود ۳۰۰ هزار تن قير مورد نياز براي اجراي طرح‌هاي در دست اقدام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای،‌ شركت‌هاي توليد كننده قير مكلف مي‌شوند، ضمن تحويل قير مورد نياز،‌ اعتبار لازم را از محل اعتبارات سال‌‌هاي بعد با تضمين دولت و يا از محل تهاتر نفت مندرج در قانون بودجه سال ۹۹ مبالغ آن را مستهلك كنند.

اولويت تخصيص اعتبارات پروژ‌هاي راهداري با ماهيت پرداخت حقوق كارگران

معاون توسعه مديريت و منابع سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خصوص اولويت تخصيص اعتبارات راهداري نيز تصريح كرد: در حالي براي نگهداري و ايمن‌سازي ۲۱۷ هزار كيلومتر شبكه راه‌هاي كشور با ارزش بيش از ۲۰۰۰ ميليارد ريال حداقل اعتباري معادل ۸۰ هزار ميليارد ريال نياز است كه عدم تخصيص اعتبارات در پيوست ۱ و رديف‌هاي متفرقه در سال‌هاي قبل موجب ۲۸ هزار ميليارد ريال بدهي به پيمانكاران شده است لذا در راستاي اجراي اقدامات زودبازده و ضروري در سطح جاده‌ها به منظور برقراري تردد ايمن،‌ روان و جلوگيري از اتلاف سرمايه‌هاي ملي و استاني، همچنين رفع تنگناهاي مالي موجود،‌ گنجاندن طرح‌هاي سازمان كه ماهيت نگهداري و پرداخت حقوق دارند، در اولويت تخصيص قرار گرفته اند.
عضو هيات عامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به تشريح ششمين برنامه مهم سازمان در سال جهش توليد پرداخت و خاطرنشان كرد: با توجه به عمر بالاي ماشين‌آلات راهداري و نبود ظرفيت توليد با تيراژ بالا در داخل پيشنهاد شده است تا زمان رشد ظرفيت داخل با تاييد و تشخيص وزارت راه و شهرسازي، گريدر و لودر دست دوم داراي استاندارد روز جهان و برخوردار از عمر كمتر از سه سال مشروط به خدمات پس از فروش وارد شود و دولت نيز تخفيفات و تسهيلات گمركي را در راستاي حمايت از امر مهم نگهداري و ايمن‌سازي راه‌هاي كشور اعمال كند.

پيشنهاد اختصاص اعتبارات مناسب ازمحل اعتبارات مديريت بحران كشور براي تجهيز واحد‌هاي راهداري

تيموري با اشاره به برنامه تجهيز واحد‌هاي راهداري مستقر در راه‌هاي كشور اظهار داشت: در اين برنامه پيشنهاد شده است براي تجهيز واحد‌‌هاي راهداري مستقر در راه‌هاي كشور با هدف امداد‌رساني،‌آمادگي و پيشگيري از حوادث،‌ سوانح و بحران‌ها در جاده‌ها از قبيل برف،‌سيل و … مبلغ مناسبي در اختيار سازمان راهداری و حمل‌‌ونقل جاده‌ای قرار گيرد.

تامين لوازم يدكي و قطعات مورد نياز ناوگان عمومي كشور

وي افزود: با‌توجه به نقش بي بديل بخش حمل‌ونقل در تامين كالاهاي اساسي و مديريت بحران‌هاي مختلف كشور،‌ انتظار می رود وزارت صمت همكاري لازم براي صدور اجازه واردات لاستيك،‌ قطعات و لوازم يدكي مورد نياز ناوگان حمل‌‌ونقل عمومي كشور از طريق تشكل‌هاي صنفي مربوطه و با تاييد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای داشته باشد.

منبع 

شرکت حمل و نقل بین المللی آرتا لجستیک

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید