حمل بار ترکیه | دربستی، گروپاژ

حمل بار ترکیه، حمل بار از ترکیه

در سال های گذشته ترکیه به عنوان یکی از شرکای تجاری قدرتمند ایران در منطقه شناخته شده است. این بازار جذاب شرکت های حمل و نقل را به سرمایه گذاری در این بخش یعنی حمل بار وارداتی از کشور ترکیه وا داشته است. پتانسیل صادرات به بازار کشور ترکیه و به تبع آن افزایش واردات مواد اولیه از این کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست. عمده مقاصد صادرات و حمل بار به ترکیه شهر های استانبول، آنکارا، غازی عینتاپ ، مرسین، قیصریه (کایسری)، بورسا و ازمیر هستند. همچنین واردات محصولات از ترکیه نیز تراز تجاری ایران با ترکیه را افزایش داده است. به عنوان مثال ترکیه و ایران در مورد روی و آلومینیوم همکاری وسیعی دارند، کنسانتره و پودر روی و آلومینیوم از ترکیه به ایران حمل شده و پس از تبدیل به شمش از ایران به مقصد ترکیه حمل می شوند.

ترکیه همچنان مهمترین شریک تجاری ایران در منطقه

مرز های اصلی ارسال بار به ترکیه

مرز بازرگان

از بین چند مرز فعال برای حمل بار به ترکیه بازرگان به عنوان محبوب ترین مسیر بین رانندگان ترانزیت شناخته شده است. خدمات رسانی 24 ساعته و تجهیزات به روز جهت انجام امور مرزی این مرز را به عنوان گزینه ی اصلی صاحبان بار و رانندگان ترانزیت مطرح می کند. اما در سال های گذشته به علت ترافیک شدید و صف های طولانی و اغلب صف های یک الی دو هفته ای، مرز های جلفا و پلدشت جمهوری نخجوان نیز به عنوان مرز های جایگزین پیشنهاد می شوند.

مرز پلدشت و جلفا

به جهت تامین نیاز صادراتی کشور و جلوگیری از صف های سنگین در مرز بازرگان مسیر پلدست و جلفا به عنوان مسیر جایگزین بازرگان پذیرای رانندگان ترانزیت حمل بار به ترکیه و اروپا در نظر گرفته شده است. فعالیت مرزی و پذیرش کامیون ها در این مرز 24 ساعته نبوده و تا ساعت 8 شب ادامه دارد.

مرز رازی

این مرز علاوه بر فعالیت زمینی کمرنگ دارای خطوط ریلی فعال جهت حمل بار ریلی به ترکیه و از ترکیه می باشد.

مرز سرو

این گذرگاه مرزی از شهرستان ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی 6 کیلومتر فاصله دارد و همچنین با شهر وان ترکیه 300 کیلومتر فاصله دارد. یک مسیر جذاب برای رانندگان ترانزیتی که قصد عزیمت به شهرهایی مثل غازی عینتاپ و مناطق مردنشین ترکیه را دارند محسوب میشود. فعالیت این گدرگاه مرزی تا ساعت 8 شب برقرار است و بعد از آن کامیون پذیرش نمی کند.

موقعیت استراتژیک ترکیه برای ارسال بار به اروپا

با توجه به موقعیت استراتژیک ترکیه، این کشور به عنوان شاهراه ارتباطی ایران با کشور ترکیه شناخته شده است. بار صادراتی ایران به اروپا از قبیل پسته، خرما، کیسه جانبو و سایر محصولات صادراتی با کامیون های چادری، یخچالی و تانکری به مقاصدی از قبیل بلغارستان، رومانی، صربستان، ایتالیا و آلمان ارسال می شود.