ترخیص کالا

آرتا لجستیک با همکاری تعداد قابل توجهی ترخیص‌کار حرفه‌ای، فرایند پیچیده ترخیص کالا را به یک خدمت ارزان و سریع برای مشتریان خود تبدیل کرده و این مهم با ارائه مدارک مربوط به کالا از جمله بارنامه، بیمه، گواهی مبدا، فاکتور و ترخیصیه انجام می‌دهد.

ترخیص کالا یکی از فرایندهای پیچیده در حوزه واردات کالا است. شرکت آرتا لجستیک با همکاری تعداد قابل توجهی ترخیص­کار حرفه­ای این فرایند پیچیده را به یک خدمت ارزان و سریع برای مشتریان خود تبدیل کرده است. ترخیص­کاران آرتا لجستیک با ارائه مدارک مربوط به کالا از جمله بارنامه، بیمه، گواهی مبدا، فاکتور، ترخیصیه، و همچنین با رائه کارت بازرگانی صاحب کالا، کار ترخیص را با کم­ترین هزینه و در سریع­ترین زمان ممکن انجام می­دهند.