سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با صنعت حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی کالا امروزه نقش موثر و چشمگیری در تامین نیازهای کشورهای مختلف دارد که این خود موجب پیشرفت چرخه اقتصادی کشورها و عرضه تولید مازاد یک کشور به کشورهای دیگر و در نتیجه گسترش فعالیت های بازاریابی بین­‌المللی می شود. در این بین برخی از کارشناسان اقتصادی، توسعه صنعت حمل و […]
نمایش بیشتر