استراتژی تحول صنعت حمل و نقل زمینی برنامه استراتژیک

استراتژی تحول صنعت حمل و نقل زمینی اسپانیا

استراتژی تحول صنعت حمل نقل زمینی اسپانیا با اندکی مطالعه در مورد شرایط صنعت حمل و نقل زمینی اسپانیا متوجه شدم شرایط صنعت حمل و نقل این کشور در اوایل هزاره ی سوم میلادی بسیار مشابه شرایط  صنعت حمل و نقل در کشورمان ایران بود. کشور اسپانیا با تدوین یک استراتژی مدون و پیاده­ سازی […]
نمایش بیشتر