بررسی عوامل مرتبط با شدت تصادفات درمناطق در حال رشد و شهرک های امتداد راه های استان آذربایجان شرقی

بررسی عوامل مرتبط با شدت تصادفات درمناطق در حال رشد و شهرک های امتداد راه های استان آذربایجان شرقی

بررسی عوامل مرتبط با شدت تصادفات درمناطق در حال رشد و شهرک های امتداد راه های استان آذربایجان شرقی تصادفات جاده ای یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در سطح کشور می باشد ، به همین منظور بررسی عوامل موثر در شدت تصادفات از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق آمار تصادفات تهیه شده از […]
نمایش بیشتر