توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی

توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی به ترکیه

نشست میز ترکیه برگزار شد؛ توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی به ترکیه مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری نشست میز ترکیه با رویکرد توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، سیدرضا سیدآقازاده با بیان این خبر اظهار داشت: در این […]
نمایش بیشتر