خدمات اظهار کالا به گمرک شبانه روزی می شود

خدمات اظهار کالا به گمرک شبانه روزی می شود / جعل اسناد به صفر می رسد / کاهش زمان استرداد حقوق ورودی

خدمات اظهار کالا به گمرک شبانه روزی می شود/ با صدور مجوزهای قانونی در بستر سیستمی جعل اسناد به صفر می رسد / کاهش زمان استرداد حقوق ورودی به حداقل زمان ممکن معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران بخشنامه جدید در راستای تسهیل امور گمرکی رویۀ صادرات را تشریح کرد و گفت: علاوه بر […]
نمایش بیشتر