حمل و نقل بین المللی کالا امروزه نقش موثر و چشمگیری در تامین نیازهای کشورهای مختلف دارد که این خود موجب پیشرفت چرخه اقتصادی کشورها و عرضه تولید مازاد یک کشور به کشورهای دیگر و در نتیجه گسترش فعالیت های بازاریابی بین­‌المللی می شود. در این بین برخی از کارشناسان اقتصادی، توسعه صنعت حمل و نقل را به رشد تولید وابسته می دانند و برخی دیگر رشد تولید را وابسته به پیشرفت و رشد صنعت حمل و نقل کشور می دانند.با این حال رشد و توسعه هر کدام، موجب پیشرفت اقتصادی کشور می شود.

سازمانها و ارگانهای مرتبط با صنعت حمل و نقل بین المللی در داخل کشور به شرح زیر هستند:

 •  گمرک جمهوری اسلامی ایران
 • نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 • اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
 • شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور
 • کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
 • شورای عالی هماهنگی ترابری
 • شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور
 • کمیته ساماندهی ، هماهنگی و توسعه ترانزیت
 • وزارت امور خارجه
 • انجمن‌های مختلف صنفی
 • کلیه سفارتخانه های دنیا
 • شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
 • شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

 

سازمانها و ارگانه‌ای مرتبط با صنعت حمل و نقل بین المللی در خارج از کشور

تعداد سازمانها و ارگانها در خارج از کشور بالغ بر 50 سازمان میباشد که مهمترین آنها به شرح زیراست:
– اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC )
– سازمان تجارت جهانی (GATT
– سازمان هواشناسی جهانی (WMO )
– سازمان جهانگردی جهانی ( WTO )
– سازمان همکاری های اقتصادی ( ECO )
– فدراسیون بین المللی شرکتهای حمل و نقل بین المللی فورواردر ( FIATA )
– اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای ( IRU )
– فدراسیون بین المللی اتومبیل ( IAF )
– فدراسیون بین المللی راهها ( IRF )
– اتحادیه بین المللی کنگره های راه آهن ( IRCA )
– سازمان بین الدول برای حمل و نقل بین المللی راه آهن ( OTIF )
– کمیته بین المللی حمل و نقل راه آهن ( IRTC )
– اتحادیه بین المللی راه آهن ها ( UIC )
– سازمان همکاری‌های راه آهن ها ( OSSHD )
– سازمان بین المللی دریانوردی ( IMO )
– اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاه‌ها ( IAPH )
– اتحادیه کشتیرانی کشورهای اسلامی ( ISA )
– شرکت هواپیمایی اکو
– کشتیرانی اکو
– کمیته آ سه ان
– فدراسیون بین المللی کشتیرانی ( ISF )
– سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ( ICAO )
– انجمن بین المللی حمل و نقل

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید