طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، سفرهای جاده‌ای نوسازی ناوگان بای كشور

شرایط و ضوابط نوسازی ناوگان باری كشور

سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي در راستاي فعاليت‌هاي متنوع خود در جهت نوسازی ناوگان باری كشور و استفاده از كليه ظرفيت‌هاي قانوني مندرج در قوانين احكام دائمي توسعه در نظر دارد به منظور تسريع در انجام روند نوسازي و براساس ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه كشور از تاريخ 03/03/1399 از متقاضيان ورود خودروهاي باري سنگين تا سه سال ساخت در آدرس اينترنتي خود (www.rmto.ir) بخش نوسازي و توسعه ناوگان ثبت‌ نام بعمل آورد.

اين اطلاعيه جهت آگاهي و اطلاع‌رساني به ذينفعان زير صادر شده است:

– شركت‌هاي توليدكننده داخلي خودروهاي سنگين

– شركت‌هاي حمل‌ونقل توانمند داراي مجوز از سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي

–  شركت‌هاي وارد كننده كاميون‌هاي سنگين داراي مجوز از وزارت «صمت» (صنعت، معدن و تجارت).

– مالكين حقيقي و حقوقي كاميون‌هاي فرسوده واجد شرايط و متقاضي واردات.

الف- شرايط كاميونهاي وارداتي:

1-     بيش از سه (3) سال از زمان ساخت آنها نگذشته باشد.

2-     از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو- مصوب 1386 و آئين‌نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 7415/ت51681 هـ مورخ 28/01/95 و اصلاحات بعدي آن برخوردار باشند. (چنانچه واردكننده خدمات پس از فروش موضوع قانون فوق را طبق مقررات راساً ارائه نمايد، ارائه مجوز فوق قابل قبول بوده و در غير اين صورت بايد مجوز رسمي و قانوني از شركت يا كارخانه داراي حق قانوني ارائه دهنده خدمات فوق اخذ و ارائه نمايد.)

3-     كاميون‌هاي وارداتي بايد از نظر ايمني، كيفيت و آلايندگي‌هاي محيط زيست با استانداردهاي روز و اجباري كه مورد تائيد مراجع ذيربط بوده، انطباق داشته و داراي استاندارد e-mark نيز باشند.

4-     كاميون‌ها مي‌توانند داراي بارگير ثابت يا غيرثابت (كشنده) باشند.

5-     كاميونهايي مي‌توانند به كشور وارد شوند كه ساخت كشورهاي اروپايي، ژاپن يا كره جنوبي بوده و در پنج (5) سال گذشته مدلهاي آنها در كشور توليد و يا به كشور وارد شده باشند. كاميونهاي وارداتي جديد ساخت كشورهاي مذكور بايد از نظر ايمني، كيفيت و آلايندگيهاي محيط زيست در زمان ساخت مورد تائيد دستگاههاي ذي‌ربط باشد.

6-     در مرحله اول، اولويت با كاميونهاي داراي ظرفيت- مندرج در كارت مشخصات وسيله نقليه- هيجده (18) تن و بالاتر مي‌باشد.

7-     كاميونهاي وارداتي، بايد شرايط زيست محيطي، استانداردها و شرايط لازم براي حمل‌ونقل بين‌المللي و ورود به كشورهاي اروپايي را دارا باشند.

ب- شرايط كاميونهاي اسقاطي:

1-     واردات هر يك دستگاه كاميون منوط به اسقاط حداقل يك دستگاه كاميون كه از زمان ساخت آن بيش از بيست و پنج (25) سال گذشته باشد و ظرفيت آن نيز مي‌تواند حداكثر سه (3) تن كمتر از ظرفيت كاميون وارداتي باشد. در اين مرحله، ظرفيت كاميون اسقاطي مندرج در كارت مشخصات وسيله نقليه حداقل پانزده (15) تن مي‌باشد.

2-     كاميون مورد اسقاط بايد فعال در بخش حمل‌ونقل عمومي و داراي معاينه فني معتبر در زمان اسقاط (برابر اسناد ثبتي در سامانه‌هاي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي) باشد.

3-     به ازاي اسقاط كاميون، پس از تاييد سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، سود بازرگاني كاميون وارداتي بيست و پنج (25) درصد توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران كاهش مي‌يابد.

ج- شرايط  واردكنندگان :

1-     كارخانجات توليدكننده كاميون، شركت‌هاي واردكننده كاميون‌هاي سنگين داراي مجوز از وزارت «صمت»، شركت‌هاي حمل‌ونقل توانمند داراي مجوز از سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، مالكين وسايل نقليه فرسوده مي‌توانند مبادرت به واردات نمايند.

2-     در مرحله اول، سقف ميزان واردات در هر درخواست توسط كارخانجات توليد كننده داخلي خودروهاي سنگين يك هزار (1000) دستگاه، شركتهاي حمل‌ونقل توانمند يكصد (100) دستگاه، شركت‌هاي واردكننده كاميون‌هاي سنگين پنجاه (50) دستگاه و مالكان حقيقي و حقوقي وسايل نقليه فرسوده ده (10) دستگاه مي‌باشد.

3-     ارائه درخواست جديد در مراحل بعد، منوط به واردات هشتاد درصد (80) درخواست مرحله قبلي مي‌باشد.

4-   هر كدام از ذينفعان بسته به نوع مدل كاميون وارداتي مورد درخواست، بايد مستندات و مدارك مربوط به    استاندارد روز و اجباري ايمني و كيفيت از سازمان ملي استاندارد كشور، استاندارد روز و اجباري آلايندگي از سازمان حفاظت محيط زيست، تاييديه خدمات پس از فروش از وزارت «صمت» (صنعت و معدن و تجارت) را تهيه و به سازمان ارائه نمايند .

 5-  منشاء ارز برای واردات باید خارج از ایران باشد و واردکنندگان ؛ مشمول استفاده از ارز داخلی نمی شوند.

 

نكات قابل توجه:

1-  ذينفعان تا بعد از ترخیص کامیون کارکرده از گمرک ايران حق هیچ‌گونه ثبت نام و یا درخواست و اخذ وجه از خريداران را ندارند. لذا از هرگونه پرداخت به افراد مدعی در این مرحله خودداری گردد.

2-  سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال تحويل كاميون توسط واردكننده به خريدار ندارد. بنابراين خريداران ‌بايد در اين خصوص با دقت نظر و تحقيق و بررسي كامل در مراحل ثبت نام و خريد اقدام نمايند.

3-  متقاضيان دريافت خودرو وارداتي از موعدي كه متعاقباً اعلام خواهد شد، صرفاً به ذينفعان مورد تأييد سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي كه مراحل اخذ مجوزهاي لازم را طي نموده‌اند مراجعه كنند. اين فهرست متعاقبا در سايت سازمان اطلاع‌رساني خواهد شد.

4-  به محض ترخيص كاميون کارکرده از گمرك ايران، اطلاعات واردكنندگان، نوع و تعداد كاميون‌هاي وارداتي در سايت سازمان ارائه و در دسترس متقاضيان قرار خواهد گرفت.

5-  قیمت تمام شده ناوگان توسط مراجع ذی‌صلاح و نظارتي با توجه به قرارداد خريد خارجي ناوگان تعیین و ملاک عمل براي عرضه در داخل كشور قرار خواهد گرفت.

6-  هرگونه اطلاعيه ديگري در خصوص واردات و نوسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي موضوع اين اطلاعيه فاقد اعتبار بوده مگر آن كه منحصراً در سايت سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي درج گرديده باشد.

جهت مشاهده خبر اصلی اینجا کلیک کنید

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید