ورود و خروج کامیون‌ها مرزهای ترکیه

مقررات جدید ورود و خروج کامیون‌ها از مرزهای ترکیه

مقررات تردد کامیون در مرزهای ترکیه

فایل مقررات جدید را از اینجا دانلود کنید.

شرکت حمل و نقل بین المللی آرتا لجستیک

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید