رهنمود FIATA در حفظ حمل و نقل کالاهای اساسی در بحران COVID-19

رهنمود FIATA در حفظ حمل و نقل کالاهای اساسی در بحران COVID-19

رهنمود FIATA به منظور حصول اطمینان از حمل و نقل کارآمد کالاهای اساسی در مبارزه با COVID-19 :

 1. دولت ها ابتدا باید ماهیت بار را تشخیص دهند.
 2. فعالیت حمل و نقل با عنوان “خدمات اساسی” انجام شود.
 3. سیاست هایی برای تسهیل ارائه این خدمات اتخاذ گردد.

دولت ها برای جلوگیری از شیوع COVID-19 ، اقداماتی مانند وضع مقررات جهانی برای توقف بسیاری از جنبه های زندگی اجتماعی و محدودیت در رفت و آمد مردم انجام داده اند. در بسیاری از کشورها ، فقط برخی از “خدمات اساسی” تعیین شده مجاز به ادامه کار هستند. با این حال ، هیچ رویکرد هماهنگ جهانی وجود ندارد و تعریف خدمات اساسی در هر منطقه ممکن است متفاوت باشد. سازگاری پاسخ جهانی با اجرای اقدامات تسهیل کننده ، نیازمند اطمینان از تداوم زنجیره عرضه برای انتقال کالاهای اساسی به جایی که در طول این بحران نیاز دارد ، است.

حمل و نقل کالا به عنوان “خدمات اساسی”

 • انگلستان لیستی از کارگران کلیدی یا کسانی که در موارد مشخص و مهم کار می کنند و در مبارزه با COVID-19 نقش بسیار حیاتی دارند تهیه کرده است.
 • آژانس امنیت سایبری و زیرساخت های ایالات متحده (CISA) “کارگران مهم زیرساخت های بحرانی” را به عنوان کسانی که به دولت محلی و ملی کمک می کنند و برای محافظت از جامعه خود کار می کنند، معرفی کرده است که ادامه  این عملکردها در جهت حفظ سلامت و ایمنی عمومی به اندازه امنیت ملی و اقتصادی اهمیت دارد.

با این وجود ، مفهوم عمومی “خدمات اساسی” یکسان است و آن ، موارد لازم برای اطمینان از حفظ زیرساخت های مهم و نیازهای اساسی مردم است.

تعریف صنعت حمل و نقل بین المللی و فورواردینگ:

صنعت حمل و نقل کالا و فورواردینگ، نقش مهمی را در  اطمینان یافتن از جابجایی کالا در زنجیره عرضه جهانی و در دنیای وابسته امروز ایفا می کند. این مورد، در رهنمودهای اخیر دولت ها درباره آنچه “خدمات اساسی” را تشکیل می دهد ، منعکس می شود:

 • بریتانیا بیان می کند که حمل و نقل بین المللی و داخلی (از جمله با هواپیما ، کشتی ، جاده و راه آهن و حمل و نقل رول آن/ رول آف) به عنوان یک فعالیت اساسی طبقه بندی می شوند و براساس کارکنان کلیدی تعیین می شود که حمل و نقل کالا و مسافر به صورت هوایی ، دریایی ، جاده ای و ریلی را در طول بحران COVID-19 فعال نگه می دارند.
 • ایالات متحده نیز لیست کارکنان زیرساخت های مهم اساسی در زمینه حمل و نقل و لجستیک را دارد.
 • کمیسیون اروپا (EC) در دستورالعمل های اخیر خود ، از کشورهای عضو می خواهد اطمینان حاصل كنند كه اقدامات كنترل کننده ، باعث تضعیف فعالیت اقتصادی نشود و بهتر است که عملکرد زنجیره عرضه را برای اطمینان از دسترسی به کالا به خصوص کالاهای اساسی مربوط به دام ، دارو و تجهیزات محافظتی ، حفظ کند.

FIATA این اقدامات را در واکنش جوامع به بحران COVID-19 بسیار مهم می داند. نمایندگان حمل و نقل FIATA ، با 40،000 عضو ، می خواهد از عرضه محموله ها از جمله غذا و… در سطح جهان اطمینان پیدا کند.

اختلال در این فعالیت بر عرضه و ذخیره کالاهای مهم مانند غذا ، دارو ، محصولات بهداشتی و … جهت مقابله با COVID-19  تاثیر می گذارد. در حال حاضر ، گزارش های جهانی حاکی از کمبود تجهیزات مهم و لازم است. بنابراین بسیار مهم است که  دولت ها صنعت حمل و نقل کالا را به عنوان “خدمات اساسی” بشناسند و FIATA آن ها را به تداوم و هماهنگی تشویق میکند.

تسهیل حمل و نقل محموله های اساسی

 • دولت ها باید از تسهیل حمل و نقل کالاهای اساسی در سراسر زنجیره عرضه ، اطمینان داشته باشند.

نقش اساسی صنعت حمل و نقل کالا در پاسخ جهانی به بحران COVID-19 باید همچنان به رسمیت شناخته شود ، گردش کارآمد و موثر کالا ها در زنجیره عرضه امروز ، به جابجایی مداوم همه کالاها ها با حداکثر ظرفیت متکی است. محدودیت های پیش آمده در تجارت و حمل و نقل مرزی نیازمند کمک های لازم و پشتیبانی فنی است. بنابراین دولت ها باید به تسهیل جابجایی همه کالاها ، نه فقط امدادی، برای به حداقل رساندن تأثیر منفی شیوع COVID-19 ادامه دهند.

 • اختلال در زنجیره ، به سرعت باعث رکود و انسداد می شود و از جابجایی کالاهای اساسی جلوگیری می کند.

به عنوان مثال ، بندر Antwerp بلژیک اخیراً بیان کرد كه کند شدن حرکت کالاها و مواد اولیه ، باعث رکود در حمل و نقل کالا و در نتیجه کاهش ظرفیت انبار و مخازن و فضای نگهداری کامیون ها شده است. این چالش ها با افزایش محدودیت های احتمالی درمیان محدودیت های دولتی رایج تر می شود.

 • محدودیت های دولت در مورد انواع مختلف حمل و نقل ، مانع جابه جایی کالاها نشود.

برای مثال ، با توجه به اینکه هواپیماها بخش بزرگی از حمل و نقل بین المللی کالا را تشکیل می دهند ، افت سریع در سفرهای هوایی ، وجود مشکلات در ظرفیت حمل و نقل را نشان می دهد. براساس برآوردهای IATA ، سی درصد (30%) از محموله های هوایی بین المللی ، دیگر جایی برای حمل ندارد.

برای سایر انواع حمل و نقل نیز ملاحظات مشابه باید درنظر گرفته شود. به عنوان مثال ، اجرای خطوط سبز در مرزهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا ( همانطور که در دستورالعمل EC آمده است ) باید طوری کار کند که جابه جایی کالاها را تسهیل کند ، نه اینکه مانع آن شود.

با وجود تلاش کشورها برای مبارزه با COVID-19 از طریق اقدامات سختگیرانه مرزی ، ضروری است که حمل و نقل محموله های اساسی جهت جلوگیری از کمبود ادامه یابد.

از تشکیل صف های گسترده گزارش شده در بسیاری از گذرگاه های مرزی در سراسر جهان ، تا حد امکان اجتناب شود.

بنادر برای کشتی ها و حرکت خدمه کشتی ها باز باشد ، تا بتوانند تجارت دریایی و حمل و نقل مرزی را تسهیل کنند.

 • در جاهایی که دولت ها برای گرفتن مجوز ، نیازمند امورتجارتی برای “خدمات اساسی” هستند ، نباید تأخیری پیش بیاید یا نباید توانایی شرکت در انجام این کار محدود شود.

منبع : https://fiata.com

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید